26 вересня, Вівторок, 2023
A- A A+

glpi-ocs-debian

Встановд.ємо GLPI

1. Встановлюємо необхідні пакети та оновлення. Встановлюєм Apache

apt-get install apache2 -y

Встановлюємо залежності для GLPI:

apt install -y php7.4 php7.4-curl php7.4-zip php7.4-gd php7.4-intl php-pear php7.4-imagick php7.4-imap php-memcache php7.4-pspell php7. 4-tidy php7.4-xmlrpc php7.4-xsl php7.4-mb php7.4-ldap php-cas php-apcu libapache2-mod-php7.4 php7.4-mysql

2.- Створення нового користувача та бази даних для GLPI
Оскільки MariaDB вже працює належним чином, тепер нам потрібно створити нового користувача та нову базу даних.

Основна причина цього полягає в тому, що GLPI повинен зберігати різні дані, і зручно, що користувач root не є користувачем, якого GLPI збирається використовувати. Це з міркувань безпеки.

Отже, відкрийте консоль MariaDB як користувач root:

mysql -u root -p

> CREATE DATABASE glpidb;
>GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword';
> FLUSH PRIVILEGES;
>EXIT;

3.- Завантажте GLPI на Ubuntu 20.04
Отже, настав час завантажити GLPI за допомогою команди wget. Це зробить завантаження швидшим, і ми все одно будемо в середовищі CLI.

Перейдіть до папки /home/user1 і завантажте її звідти.

wget -c https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.5.6/glpi-9.5.6.tgz

Після завершення завантаження розпакуйте файл за допомогою команди tar.

tar -xvf glpi-9.5.6.tgz

Потім перемістіть його в кореневу папку Apache в Ubuntu/Debian і призначте правильні дозволи.

:~$ sudo mv glpi /var/www/glpi/

:~$ sudo chmod 755 -R /var/www/glpi/

:~$ sudochown www-data:www-data -R /var/www/glpi/

Після цього створіть новий віртуальний хост для GLPI.

:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf

<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin admin@your_domain.com
   DocumentRoot /var/www/glpi
   ServerName your-domain.com

   <Directory /var/www/glpi>
        Options FollowSymlinks
        AllowOverride All
        Require all granted
   </Directory>

   ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_error.log
   CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/your-domain.com_access.log combined

</VirtualHost>

Замініть значення «ваш-домен» своїм власним. Ви також можете додавати нові правила для цього Virtualhost.
Потім збережіть зміни та закрийте текстовий редактор.
Щоб увімкнути новий Virtualhost, просто створіть символічне посилання з файлу на сайти з підтримкою Apache.

:~$ sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/glpi.conf /etc/apache2/sites-enabled/glpi.conf

Потім увімкніть модуль перезапису Apache і застосуйте зміни, перезапустивши Apache.

:~$ sudo a2enmod rewrite
:~$ sudo systemctl restart apache2

Рестартуєм сервіс Apache

service apache2 restart

4.- Встановіть GLPI
Тепер відкрийте веб-браузер і перейдіть до, http://your-domain.com ви побачите наступний екран, де ви можете вибрати мову встановлення:

Вам доведеться прийняти умови ліцензії:
На наступному екрані вам потрібно буде вказати, що це нова інсталяція чи оновлення. У цьому випадку це нова установка:

glpi 1

glpi 2

glpi 3

Потім майстер перевірить, що сервер відповідає всім вимогам.

glpi 4

Тепер ви побачите перший крок інсталяції, який полягає в налаштуванні облікових даних бази даних. Просто введіть раніше створені облікові дані:

glpi 5

Потім виберіть створену базу даних і продовжуйте процес:

glpi 6

Якщо програмі встановлення вдасться підключитися до бази даних, на цьому екрані з’явиться повідомлення:

glpi 7

GLPI є відкритим кодом і вдосконалюється спільнотою. Тому вас запитають, чи хочете ви анонімно надсилати статистику розробникам:

glpi 8

Потім на наступному екрані ви отримаєте повідомлення про успішне встановлення, і ви побачите облікові дані за замовчуванням для кожної ролі GLPI. Пам’ятайте, що ви можете змінити це.

glpi 9

В кінці ви побачите екран входу, де ви введете необхідні облікові дані:

glpi 10

glpi 11

GLPI - це програма для управління інформаційним обладнанням вашої компанії. Це адміністративний інструмент, понад усе. Він створений на PHP і використовує MariaDB як менеджер баз даних.

Оновлення версій:

На репозиторії вибираєм потрібну нам версію, та компюєм її собі на сервер релізи ось тут

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.5.6/glpi-9.5.6.tgz

Розпаковуэм та копыюэм в папку з glpi

tar -xvzf glpi-*.tgz -C /var/www/glpi --strip-components 1

Змінюєм права доступа

chown -R www-data:www-data /var/www/glpi

Далі оновлюєм сторінку http://your-domain.com

Далі буде сторінка яка перевірить наявність модулів і сумістність версії PHP якщо все ок, то переходьте до оновлення. Як ні то встановиті потрібні модулі, та натисніть на кнопку ОНОВИТИ.

Якщо у вас підключені сторонні модулі в GLPI - то їх оновитити теж відповідно до версії системи

Плагіни ocsinventoryng

Встановлення OCSInventory

Встановіть необхідні пакети
Перш ніж налаштувати сервер OCS на Ubuntu/Debian, ви повинні спочатку встановити необхідні пакунки, щоб сервер міг функціонувати. Для цього виконайте наведені нижче команди, щоб встановити наведені нижче пакунки.

sudo apt update
sudo apt install make cmake gcc make

Щоб встановити веб-сервер Apache2 та інші модулі, виконайте наведені нижче команди.

sudo apt install apache2 libapache2-mod-perl2 libapache-dbi-perl libapache-db-perl libapache2-mod-php

Після інсталяції Apache2 наведені нижче команди можна використовувати, щоб зупинити, запустити та дозволити службу Apache2 завжди запускатися під час завантаження сервера.

sudo systemctl stop apache2.service
sudo systemctl start apache2.service
sudo systemctl enable apache2.service

Тупер потрібно змінити налаштування PHP

Наведені нижче рядки є хорошими налаштуваннями для більшості програм на основі PHP. Оновіть файл конфігурації за допомогою них і збережіть.

sudo nano /etc/php/7.4/apache2/php.ini
file_uploads = On
allow_url_fopen = On
short_open_tag = On
memory_limit = 256M
upload_max_filesize = 100M
max_execution_time = 360
date.timezone = Europe/Kiev

sudo systemctl restart apache2.service

4: Створіть базу даних OCS-NG

sudo mysql -u root -p
> CREATE DATABASE ocs;
> GRANT ALL PRIVILEGES ON ocs.* TO 'ocsuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'mypassword2';
> FLUSH PRIVILEGES;
> EXIT;

Встановіть Perl і модулі

sudo apt -y install perl libxml-simple-perl libcompress-zlib-perl libdbi-perl libdbd-mysql-perl libnet-ip-perl libsoap-lite-perl libio-compress-perl libapache-dbi-perl libapache2-mod-perl2 libapache2-mod-perl2-dev

Після встановлення вище виконайте наведені нижче команди, щоб увімкнути модулі Perl.

sudo perl -MCPAN -e 'install Apache2::SOAP'
sudo perl -MCPAN -e 'install XML::Entities'
sudo perl -MCPAN -e 'install Net::IP'
sudo perl -MCPAN -e 'install Apache::DBI'
sudo perl -MCPAN -e 'install Mojolicious'
sudo perl -MCPAN -e 'install Switch'
sudo perl -MCPAN -e 'install Plack::Handler'

Завантажте останню версію OCS-NG
Коли ви закінчите інсталювати наведені вище пакунки, перейдіть нижче, щоб клонувати пакет OCS-NG з Github та інсталювати.

sudo apt install git curl
cd /tmp
git clone https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-Server.git

Потім перейдіть у папку OCSInventory-Server, клонуйте ocsreportпроект, відредагуйте його setup.shсценарій та почніть встановлення.

cd OCSInventory-Server
git clone https://github.com/OCSInventory-NG/OCSInventory-ocsreports.git ocsreports

Після клонування ocsreportsпроекту змініть його, а потім встановіть Composerта оновіть пакети ocsreports

cd /tmp/OCSInventory-Server/ocsreports
curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
sudo composer install

tar zxf OCSNG_UNIX_SERVER-2.3.tar.gz Заходимо в директорію з розпакованим сервером cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.3 Запускаєм скрипт ./setup.sh

(parted) print
Do you wish to continue ([y]/n)? ENTER
Which host is running database server [localhost] ? ENTER
On which port is running database server [3306] ? ENTER
Where is Apache daemon binary [/usr/sbin/apache2ctl] ? ENTER
Where is Apache main configuration file [/etc/apache2/apache2.conf] ? ENTER
Which user account is running Apache web server [www-data] ? ENTER
Which user group is running Apache web server [www-data] ? ENTER
Where is Apache Include configuration directory [/etc/apache2/conf-available] ? ENTER
Where is PERL Intrepreter binary [/usr/bin/perl] ? ENTER
Do you wish to setup Communication server on this computer ([y]/n)? ENTER
Where to put Communication server log directory [/var/log/ocsinventory-server] ? ENTER
Where to put Communication server plugins configuration files [/etc/ocsinventory-server/plugins] ? ENTER
Where to put Communication server plugins Perl modules files [/etc/ocsinventory-server/perl] ? ENTER
Checking for Apache2::SOAP PERL module...
*** Warning: PERL module Apache2::SOAP is not installed !
This module is only required by OCS Inventory NG SOAP Web Service.
Do you wish to continue ([y]/n] ? ENTER
 
Do you allow Setup renaming Communication Server Apache configuration file
to 'z-ocsinventory-server.conf' ([y]/n) ? ENTER
Do you wish to setup Administration Server (Web Administration Console)
on this computer ([y]/n)? ENTER
Administration Server writable/cache directory (by default
/var/lib/ocsinventory-reports), especially if you use deployment feature.
 
Do you wish to continue ([y]/n)? ENTER
Where to copy Administration Server static files for PHP Web Console
[/usr/share/ocsinventory-reports] ? ENTER
Where to create writable/cache directories for deployment packages,
administration console logs, IPDiscover and SNMP [/var/lib/ocsinventory-reports] ? ENTER
VOILA!
+----------------------------------------------------------------------+
|    OK, Administration server installation finished ;-)      |
|                                   |
| Please, review /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf
|     to ensure all is good and restart Apache daemon.      |
|                                   |
| Then, point your browser to http://server//ocsreports
|    to configure database server and create/update schema.    |
+----------------------------------------------------------------------+

Створюєм сімлінки для налаштувань сервера

sudo ln -s /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf /etc/apache2/conf-enabled/ocsinventory-reports.conf
sudo ln -s /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf /etc/apache2/conf-enabled/z-ocsinventory-server.conf
sudo ln -s /etc/apache2/conf-available/zz-ocsinventory-restapi.conf /etc/apache2/conf-enabled/zz-ocsinventory-restapi.conf
sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/ocsinventory-reports
sudo systemctl restart apache2.service

Після виконання наведених вище команд відкрийте свій браузер і перейдіть до імені домену сервера або IP-адреси.

http:/glpi.mydomain/ocsreports/install.php
Далі введіть ім’я користувача та пароль бази даних, створені вище, а потім натисніть Надіслати

Та заповнюємо дані для повної інсталяції

ocsreports-setup1

ocs-working2

ocs-working3

Після чого система вам запропонує видалити файл інсталяції в цілях безпеки

sudo mv /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php.bak

Отже вітаємо вас система інстальована та працює